Gunta Vītola

Gunta Vītola
      • Geštaltterapeite, Latvijas Geštaltterapijas Asociācijas biedre (LGTA), Latvijas Psihoterapeitu Biedrības sertificēta biedre (LPB), Eiropas Geštaltterapijas asociācijas sertificēta biedre (EAGT)

      • Sertificēta supervizore (Latvijas supervizoru apvienība)

      • Krīžu konsultante (Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”)

Savā darbā ar klientiem izmantoju geštalta pieeju. Geštalts ir kļuvis par manu dzīvesveidu un pārliecību Mēs nevaram mainīt pagātni, bet mēs varam izvēlēties kā dzīvot šodien. Mana profesionālā interese ir vērsta uz ģimenes krīžu pārvarēšanu, uz personības izzināšanu un iekšējo resursu meklēšanu, uz pāra attiecībām.

Mob.:(+371)29104356

E-mail: vitola.gunta@gmail.com

× Get in touch!